Afschaffing 6% btw-tarief: wat betekent dit voor jou?

Renovatiewerken aan woningen zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een verlaagd btw-tarief van 6%.  Zo moet de woning (hoofdzakelijk) privé worden gebruikt, moet de woning ouder zijn dan 10 jaar ... . Als bevestiging dat alle voorwaarden zijn voldaan om dit verlaagd tarief toe te passen op de factuur, moet de opdrachtgever een door hem ondertekend attest aan de aannemer bezorgen. Als aannemer moet je dit attest goed bij de factuur bewaren als bewijs tijdens een btw-controle. 

Vaak merken we in de praktijk dat je als aannemer dit attest vaak vergeet te vragen aan de klant, je geen attest ontvangt van je opdrachtgever of je het simpelweg kwijtgeraakt. Daarnaast gaat het om een niet-gestandaardiseerd attest waardoor je als aannemer zelf kan kiezen hoe je het opstelt. De vereenvoudiging / afschaffing van deze attesteringsplicht komt als geroepen. Opnieuw een stap in de goede richting naar administratieve vereenvoudiging.

 

Wanneer gaat deze 6% btw-tarief attest afschaffing in werking?
Vanaf 1 januari 2022 kan je dit 6% attest vervangen worden door een standaardverklaring op je factuur die je opmaakt aan de klant. Vanaf 1 juli 2022 wordt het gebruik van het attest definitief afgeschaft.
 

Wat moet je vermelden op je factuur bij btw-tarief?
""Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Je klant heeft dan één maand de tijd om te reageren. Indien hij dit niet doet ligt de verantwoordleijkheid voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief voor de ouderdom van de woning en de hoedanigheid volledig bij de klant. (enkel indien aannemer en klant onder een hoedje spelen kan dit vervallen).

 

Let op!  Aan de voorwaarden voor de 6% btw wordt niets gewijzigd.

In Robaws administratiesoftware kan je voorlopig nog steeds je 6% BTW procent eenvoudig en snel aanmaken. Meer weten? Lees hier hoe je een 6% btw tarief toevoegt.

 

Bron


op 20/02/2022

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×